Silosi – skladištenje

U mognućnosti smo da vam ponudimo silose iz sopstvene proizvodnje kao i uvoz i montažu silosa španske, italijanske ili turske proizvodnje.

Kapacitet silosa naše priozvodnje se kreće do 200t, dok se kapacitet silosa iz uvoza kreće i do 2500t.

Osnovna podela bi se mogla izvrsiti na silose sa ravnim dnom,odnosno konusom betonu i silose sa metalnim konusnim dnom.

Silosi mogu biti opremljeni sa aktvnom podnom i krovnom ventilacijom, vise ulaza na cilindru i krovu, merdevinama, zaštitnim ogradama, zaštitama od nananosa snega….

Lim od koga je izrađen silos pocinkovan je sa 450gr/m2 cinka cime zadovoljava i najstrožije svetske standarde. Međusobna veza elemenata silosa ostvarena je vijcima kvaliteta Č8.8 i zaptivena specijalnim gitom otpornim na starenje i uticaj sunca.