Čišćenje žitarica

Aspiracione komore

Vetreni ormar se koristi za čišćenje žitarica pomoću vetra…

Pročitaj više

Aspirateri

Mašina je metalne konstrukcije, dinamički uravnotežena, sa dva ulazna grla prečnika Fi 150mm i …

Pročitaj više