Elementi gravitacionog transporta

Elementi gravitacionog transporta se izrađuju u standardnim dimenzijama od 80 do 500mm u dve klase: laka(za mlinsku industriju i proizvodnju stočne hrane) i teška ( za bilo koje uslove rada)

Takođe izrađujemo po uzorku sve elemente gravitacionog transportna i potrošne opreme: cevi, elevatorske kofice, preklopke, kužne razdelnike, spirale…