Mašina za čišćenje mrkve

Koristi se u poljoprivredi i prehrambenoj industriji za pranje povrća. U zavisnosti od nagiba bubnja i brzine prolaska mase kroz bubanj se određuje kapacitet i stepen čišćenja.

Izrađuje se u više veličina.  • (