Ostali proizvodi

Elementi gravitacionog transporta

Elementi gravitacionog transporta se izrađuju u standardnim dimenzijama od 80 do 500 mm u …

Pročitaj više

Čišćenje mrkve

Koristi se u poljoprivredi i prehrambenoj industriji za pranje povrća. U zavisnosti od nagiba …

Pročitaj više

Mešaone

Primenljive su za brzo i efikasno mešanje rastresitog materijala u proizvodnji stočne hrane i procesnoj industriji…
Pročitaj više

Hlađenje peletirane hrane

Koriste se za raslahađivanje peletirane ili briketirane mase. Izrađuju se u dve varijante: …
Pročitaj više