Aspirateri

ASPIRATER SMA6012

Mašina je metalne konstrukcije, dinamički uravnotežena, sa dva ulazna grla prečnika Fi 150mm i priključkom za aspiracioni vod Fi 180mm. Dodatni delovi mašine su: razdelnik, sabirna kutija za čisto zrno, aspiracioni sistem koji sačinjavaju, vetreni ormar, odgovarajući ventilator, ciklon ili filter-ciklon i vazdušna zaustava.Svi ovi delovi se posebno poručuju, kao i rezervna sita za različite kulture.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • Kapacitet siloskog čišćenja 50-60t/h (vlaga do 18%)
  • Kapacitet mlinskog čišćenja do 12t/h
  • Količina potrebnog vazduha za aspiraciju 0.66m3/s
  • Pritisak vazduha 700 Pa
  • Pogon 1 ZK 90 S-4 1.1KW, 1450o/min
  • Masa aspiratera cca 600kg
  • Sito gornje 1000×1405
  • sito donje 1000×1505