Trakasti transporter


Transportna traka, kao najefikasniji vid horizontalnog i transporta pod manjim uglom nalazi široku upotrebu, od industrijskih postrojenja do individualnih gazdinstava. Ono što je izdvaja od ostalih vidova transporta: ne oštećuje transportovan material, bešuman rad, najmanja pogonska snaga po metru transportovanog materijala, najniži troškovi održavanja i dug vek, samo su neke od prednosti. Transportne takelakekonstrukcijeprvenstveno su namenjene za transport vreća i kutija, a primenom odgovarajucih usmerivača i za transport rasutog materijala.

Na fotografijama su predstavljene i neke od specijalnih izvedbi: traka sa metal detektorom i traka sa kontinualnim merenjem protoka- protočna vaga.