Hlađenje peletirane hrane

Koriste se za raslahađivanje peletirane ili briketirane mase. Izrađuju se u dve varijante: kao gravitaciono pražnjeni hladnjaci sa kontinualnim protokom i kao vibro hladnjaci.