Filter-cikloni

Filteri sa pneumatskim otresanjem filter vreća, zahvaljujući svojoj konstrukciji i primeni nove tehnologije, odlikuje sa izuzetnom pouzdanošću i dugim radnim vekom. Kako ne sadrži pokretne elemente, nema mehaničkog habanja, te su mu i troškovi eksploatacije izuzetno niski.

Filter-ciklon predstavlja nadgradnju filtera. U donji deo filtera koji je izradjen u obliku ciklona ulazi zaprašen vazduh gde se teže čestice odmah odvajaju,a finije čestice odvajaju na samim filterskim vrećama.

Koriste se u svim postrojenjima gde se zahteva odstranjivanje sitnih čestica nastalih u procesu proizvodnje.