Aspiracione komore

Vetreni ormar se koristi za čišćenje žitarica pomoću vetra.

Na predviđenom otvoru žitarice ulaze u vetreni ormar gde jaka struja vetra povlači sve što je lakše od osnovne kulture. Jačinu struje vetra regulišemo pomoću pojedinačnih klapni. Vazduh sa primesama preko ventilatora odlzi u ciklon gde se nečistoća umiruje i skuplja u vreću.