Silosi-skladištenje

U mognućnosti smo da vam ponudimo silose iz sopstvene proizvodnje kao i uvoz i montažu silosa španske, italijanske ili turske proizvodnje…

Pročitaj više

Transporteri

• Kofičasti transporteri – elevatori,
• Lančasti transporteri – redleri,
• Pužni transporteri,
• Trakasti transporter …

Pročitaj više

Aspiracija i odprašivanje

• Cikloni,
• Filteri-cikloni,
• Ventilatori

Pročitaj više

Čišćenje žitarica

• Aspiracione komore
•Aspirateri

Pročitaj više

Ostali proizvodi

• Elementi gravitacionog transporta,
• Mašina za čišćenje mrkve,
• Mešaone,
• Hlađenje peletirane hrane
Pročitaj više